Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9422 2d06 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viaanuszka anuszka
4890 420d
Reposted fromsomebunny somebunny viadezynwoltura dezynwoltura

Hazy Black Watercolor Paintings of Children with Animals

Indonesia-based watercolor artist Elicia Edijanto (previously here and here) depicts loving relationships between wildlife and children set against atmospheric backdrops painted in black watercolor. “My subject are often children and animal because they are honest, sincere, unprejudiced and unpretentious,” shares Edijanto. “They give me so much inspiration for [a] particular mood or atmosphere, such as tranquility, solemnity, and also wilderness and freedom, which I put on my paintings.” Seen here are a number of recent paintings from the last year or so, some of which are available as prints and originals via her website. You can follow her works in progress on Instagram.

Reposted fromcuty cuty viadraia draia
8528 255b 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen vialois-lane lois-lane
0637 f9cc 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viadraia draia
4317 eb8a

dreamhs:

send me “xoxo” to be promoted! 

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

Reposted fromtrue-blue-woman true-blue-woman viaathlin athlin
8594 d89d

madlyproudly:

Pina Bausch by Stefano Colombini

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viamora mora
4956 0560
Reposted fromdailylife dailylife vianattaly nattaly
4291 28ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavertheer vertheer
3461 5e9b
Reposted fromsnowlake snowlake
"(...) Tyle twojego, co zakłuje w piersiach".
Krystyna Miłobędzka.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
2808 a945
Reposted fromdelain delain viaSenyia Senyia
1253 d56b
Reposted fromjestemzero jestemzero viafrauvermeer frauvermeer
9489 c8b9 500

Photographer/Model: Reylia Slaby

Reposted fromcuty cuty viaidylla idylla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl